Вакансії
 • Перелік необхідних документів та вимог

  Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про звернення громадян”, «Про доступ до публічної інформації»

  І. Питання на перевірку знання Конституції України

  1. Конституція України. Право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації.
  2. Конституція України. Право на соціальний захист.
  3. Основні риси Української держави за Конституцією України.
  4. Форма правління в Україні.
  5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
  6. Найважливіші функції держави.
  7. Основні розділи Конституції України.
  8. Порядок обрання Президента України.
  9. Об’єкти права власності Українського народу.
  10. Обов’язки громадянина України.
  11. Конституція України. Повноваження Президента України.
  12. Конституція України. Вибори. Референдум.
  13. Повноваження Конституційного Суду України.
  14. Види державної влади в Україні, найвищі органи.
  15. Державні символи України.

  II. Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

  1. Служба в органах місцевого самоврядування.
  2. Посадова особа місцевого самоврядування.
  3. Посади в органах місцевого самоврядування.
  4. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
  5. Основні права посадових осіб органів місцевого самоврядування.
  6. Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування.
  7. Припинення служби в органах місцевого самоврядування.
  8. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.
  9. Присяга посадових осіб органів місцевого самоврядування.
  10. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
  11. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.
  12. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
  13. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.
  14. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.
  15. Ранги посадових осіб органів місцевого самоврядування.

  III. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”

  1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода.
  2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
  3. Статус національного агентства з питань запобігання корупції.
  4. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.
  5. Обмеження щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
  6. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.
  7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
  8. Правила етичної поведінки.
  9. Інформація, що зазначається в декларації.
  10. Облік та оприлюднення декларацій.
  11. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
  12. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю.
  13. Спеціальна перевірка.
  14. Порядок проведення спеціальної перевірки.
  15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

  ІV. Питання на перевірку знання Закону України “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”

  1. Особистий прийом громадян.
  2. Розгляд скарг громадян. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги.
  3. Вимоги до звернення.
  4. Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню.
  5. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг згідно Закону України “Про звернення громадян”.
  6. Терміни розгляду звернень громадян.
  7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення.
  8. Публічна інформація. Публічна інформація з обмеженим доступом.
  9. Реєстрація документів розпорядника інформації.
  10. Забезпечення доступу до інформації.
  11. Оформлення запитів на інформацію.
  12. Строк розгляду запитів на інформацію.
  13. Оприлюднення інформації розпорядниками.
  14. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації.
  15. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.

  X. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень управлінння державного архітектурно – будівельного контролю Сумської міської ради

  1. Завдання управління державного архітектурно-будівельного контролю.
  2. Види робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.
  3. Порядок організації та проведення позапланових перевірок дотримання містобудівного законодавства.
  4. Виконання підготовчих та будівельних робіт. Які документи надають право виконання таких робіт, порядок їх отримання, декларування та повідомлення.
  5. Основні види правопорушень у сфері містобудування.
  6. Визначення органів, уповноважених розглядати справи про правопорушення у сфері містобудування, та посадових осіб, які мають право накладати штрафи.
  7. Перелік підготовчих та будівельних робіт, які можуть здійснюватися за повідомленням та відповідно до декларації.
  8. Повноваження органів державного архітектурно-будівельного контролю.
  9. Підстави для розгляду справ про правопорушення у сфері містобудування. Порядок накладання та стягнення штрафу.
  10. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
  11. Яким документом та яким органом влади визначається право забудови земельної ділянки.
  12. Перелік документів, які необхідно надати для отримання дозволу на виконання будівельних робіт.
  13. Визначення поняття самочинного будівництва.
  14. Які існують підстави для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт?